Новини за Софарма Трейдинг АД

Печалбата на „Софарма“ АД намалява с 18% поради обезценки за 3,5 млн. лв.
31.07.2020
КЗК разреши на „Софарма трейдинг“ да придобие 154 аптеки от 4 вериги
28.07.2020
“Софарма Трейдинг“ отчита 19% ръст на неконсолидираната печалба за полугодието
24.07.2020
Софарма трейдинг с 11% ръст на приходите и 14% - на печалбата към май
23.06.2020
„Софарма трейдинг“ запазва брутния дивидент от 0,3 лева на акция за 2019 г.
08.06.2020
Консолидираната печалба на „Софарма трейдинг“ със 78% ръст за тримесечието
29.05.2020
Директорите на „Доверие ОХ“, „Софарма“ и „Софарма Трейдинг“ с обща онлайн среща
27.05.2020
„Софарма Трейдинг“ предлага запазване на дивидента от 0,3 лв. на акция
27.04.2020
Софарма Трейдинг придобива аптеки SCS Franchise
19.03.2020
Акционерите на „Софарма“ АД са гласували дивидент от 0,05 лв. на акция
17.12.2019
„Софарма Трейдинг“ АД със 7-годишно дъно на деветмесечната печалба
04.12.2019
Увеличението на „Софарма трейдинг“ е успешно
19.11.2019
Консолидацията донесе 5,3 млн. лв. загуба на „Софарма Трейдинг“
30.08.2019
„Софарма Трейдинг“ взе решение за увеличение на капитала с 1,37 млн. лв.
19.07.2019
Огнян Донев е придобил акции на „Софарма“ за 96 хил. лв.
21.06.2019
Основните борсови компании ще платят над 104 млн. лв. дивидент
10.06.2019
Софарма с 22% ръст на продажбите през май на годишна база
06.06.2019
Консолидацията на Софарма Трейдинг свива печалбата до 2,3 млн. лв.
31.05.2019
„Софарма Трейдинг“ е спечелила договор за 1,7 млн. евро за „Майчин дом“
20.05.2019